Syv sorger og syv glæder

Den kirkelige tradition fremhæver for os syv glædelige og syv smertefulde begivenheder i den hellige Josefs liv med Jesus og Maria. Gennem overvejelse af disse i bønnen ærer vi dels Gud og de gaver Han gav den hellige Josef, og dels nærmer vi os gennem og sammen med Josef Jesus selv.

Første smerte og glæde

Første smerte: Josefs tvivl (Matt. 1,19)

Nu var Josef, hendes mand, retsindig og ville ikke bringe skam over hende; derfor havde han i sinde at skille sig fra hende i stilhed.

Første glæde: Englens budskab til Josef (Matt. 1,20-21)

Mens han tænkte på dette, se, da viste en Herrens engel sig for ham og sagde: Josef, Davids søn! frygt ikke at hjemføre Maria som din hustru, thi det barn, hun venter, er undfanget ved Helligånden. Hun skal føde en søn, og hun skal give ham navnet Jesus; thi han skal frelse sit folk fra dets synder.

Anden smerte og glæde

Anden smerte: Familiens fattigdom ved Jesu fødsel (Luk. 2,7)

Og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, thi der var ikke plads til dem i herberget.

Anden glæde: Frelserens fødsel (Luk. 2,7)

Og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, thi der var ikke plads til dem i herberget.

Tredje smerte og glæde

Tredje smerte: Jesu omskærelse (Luk. 2,21)

Da otte dage var gået, så han skulle omskæres, fik han navnet Jesus, som han var kaldt af engelen, før han blev undfanget i moders liv.

Tredje glæde: Jesu Hellige Navn (Matt 1,25)

Og han kendte hende ikke, før hun havde født en søn; ham gav han navnet Jesus.

Fjerde smerte og glæde

Fjerde smerte: Simeons profeti (Luk. 2,34-35)

Og Simeon velsignede dem og sagde til Maria, hans moder: Se, det barn er sat til fald og oprejsning for mange i Israel og til et tegn, som skal modsiges — ja, også din egen sjæl skal et sværd gennemtrænge! — så at mange hjerters tanker skal blive åbenbaret.

Fjerde glæde: Forløsningens frugter (Luk 2,34)

Og Simeon velsignede dem og sagde til Maria, hans moder: Se, det barn er sat til fald og oprejsning for mange i Israel og til et tegn, som skal modsiges.

Femte smerte og glæde

Femte smerte: Flugten til Ægypten (Matt. 2,14)

Da stod han op og tog barnet og dets moder med sig ved nattetid og drog bort til Ægypten.

Femte glæde: Nedstyrtningen af Ægyptens afguder (Es. 19,1)

Et udsagn om Ægypten. Se Herren farer på letten sky og kommer til Ægypten; Ægyptens guder bæver for ham, Ægyptens hjerte smelter i brystet.

Sjette smerte og glæde

Sjette smerte: Hjemrejsen fra Ægypten (Matt. 2,22)

Men da han hørte, at Arkelaus var konge over Judæa i Herodes' sted, frygtede han for at drage derhen; og han blev i en drøm advaret af Gud og drog bort til Galilæas egne.

Sjette glæde: Livet med Jesus og Maria (Luk. 2,39-40)

Da de nu havde fuldført det alt sammen, sådan som det er foreskrevet i Herrens lov, vendte de tilbage til Galilæa, til deres egen by Nazaret. Og barnet voksede og blev stærkt og fyldtes af visdom; og Guds nåde var over det.

Syvende smerte og glæde

Syvende smerte: Jesu forsvinden i Jerusalem (Luk. 2,45)

Men da de ikke fandt ham, vendte de tilbage til Jerusalem og ledte efter ham.

Syvende glæde: Genfindelsen af Jesus i Templet (Luk. 2,46)

Og det skete efter tre dages forløb, da de fandt ham i helligdommen, hvor han sad midt blandt lærerne og lyttede til dem og spurgte dem ud.