Sankt Josef og helgenerne

Teresa af Avila

TeresaAvila.jpg
Billede af w:es:Usuario:Xauxa - http://es.wikipedia.org/, CC BY-SA 3.0, Link

Den hellige Teresa af Avila er kirkelærer. Hun var karmelitternonne, og regnes som en af Kirkens vigtigste lærere i bøn (indre bøn). Sammen med Johannes af Korset reformerede hun karmelitterordenen, som på den tid var blevet slap, og grundlagde "barfodskarmelitterne" (O.C.D.). Hun havde en meget stor hengivenhed til den hellige Josef. I sin selvbiografi beskriver hun, idet hun fortæller om hvordan hun blev helbredt for en sygdom der i flere år havde gjort hende lam, om denne helgen:

Og jeg valgte som fortaler og herre den herlige sankt Josef og anbefalede mig meget til ham. Jeg så klart, at denne fader og herre hjalp mig ud af både denne nød og af dem, der var større, og som angik ærbarhed og sjælens fortabelse, meget bedre, end jeg bad ham om. Jeg mindes endnu ikke at have bedt ham om noget, som han ikke har skaffet mig. Det er aldeles forbavsende, hvilke store nådegaver Herren har givet mig på denne salige helgens forbøn, hvilke farer Han har udfriet mig af, såvel legemlige som sjælelige. Det synes, som Herren har givet andre helgener nåde til at hjælpe i een trang; men jeg har erfaring for, at denne herlige helgen hjælper ud af al nød, og at Herren vil lade os forstå, at lige som Han var ham underdanig her på jorden (thi da han var Hans formynder med navn af fader, kunne han byde over Ham), således gør Han også i Himmelen alt, hvad han beder om. Det samme har andre erfaret, til hvem jeg sagde, at de skulle anbefale sig til ham, og der er stadig mange, der nærer stor hengivenhed for ham og får beviser på denne sandhed.

[...]

Jeg ville gerne overtale alle til at nære andagt til denne herlige helgen, fordi jeg så tit har prøvet, hvor meget godt han kan opnå hos Gud. Jeg har ikke kendt nogen, som var ham virkelig hengiven og holdt særlig andagt til ham uden at gøre gode fremskridt i dyden; for han yder de sjæle, som betror sig til ham, stor hjælp. Jeg mener, at jeg nu i nogle år hvert år på hans festdag har bedt ham om noget, og altid har jeg fået min bøn opfyldt: hvis bønnen ikke var så god, har han rettet den til det, der var bedre for mig.

Hvis jeg havde været en, hvis ord havde vægt, ville jeg gerne have skrevet meget udførligere om alle de gaver, jeg og andre har opnået hos denne herlige helgen; men da jeg blot gør, hvad man har budt mig, vil jeg i mange sager være mere kortfattet, end jeg kunne have lyst til, og i andre mere langstrakt, end det egentlig var nødvendigt, kort sagt: som den, der ikke har meget forstand på, hvad der er godt. Blot beder jeg for Guds skyld den, der ikke tror mig, om at prøve, og han vil mærke, hvilket stort gode det er at betro sig til denne herlige patriark og have andagt til ham. Særligt burde de, som holder bøn, være ham hengivne; for jeg forstår ikke, hvorledes man kan tænke på Englenes Dronning i den tid, da hun gennemgik så meget med Jesusbarnet, uden at takke den hellige Josef, fordi han hjalp dem så godt. Den, der ikke kan finde nogen lærer til at undervise ham i bøn, bør tage denne herlige helgen til lærer, og han vil ikke fare vild. Gid det må behage Herren, at jeg ikke har gjort noget forkert i at vove at tale om ham; for skønt jeg ikke lægger skjul på, at jeg nærer andagt til ham, har jeg dog altid svigtet i hans tjeneste, og når jeg ville efterlige ham. Thi han handlede som den, han er, ved at bevirke, at jeg kunne rejse mig og gå og ikke mere være lam, og jeg som den, jeg er, ved at bruge denne nåde dårligt.

Den hellige Teresa af Avilas liv fortalt af hende selv, Sankt Ansgars Forlag, København 2007. Overs. Knud Kinzi. Kap. 6 s. 41--42. Retstavningen let moderniseret.

André Bessette